@article{Adaszyńska:2005,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteki w globalnej rzeczywistości",
  journal = "Bibliotekarz Lubuski",
  number  = "nr 2",
  pages   = "23--25",
  year    = "2005",
}