@article{Adaszyńska:2005,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Potrzeba czasu - Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 10",
  pages   = "14--16",
  year    = "2005",
}