@article{Bogusławska:2006,
  author  = "D. Bogusławska and E. Heger and A. Sikorski",
  title   = "Molekularny mechanizm dziedzicznej sferocytozy",
  journal = "Polski Merkuriusz Lekarski",
  volume  = "T. 20",
  number  = "nr 115",
  pages   = "112--116",
  year    = "2006",
}