@article{Kargul:2005,
  author  = "A. Kargul",
  title   = "Zmiany tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje",
  journal = "Chowanna",
  number  = "nr 2",
  pages   = "111--125",
  year    = "2005",
}