@article{Wysokowski:2001,
  author  = "A. Wysokowski and W. Rowińska and A. Czerepak and L. Janusz",
  title   = "Estetyczne aspekty obiektów inżynierskich wykonywanych z zastosowaniem blach falistych",
  journal = "Archivolta",
  number  = "nr 1",
  pages   = "91--92",
  year    = "2001",
}