@article{Fedyczak:2006,
  author  = "Z. Fedyczak and P. Szcześniak",
  title   = "Koncepcja matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości typu Zeta",
  journal = "Wiadomości Elektrotechniczne",
  number  = "nr 3",
  pages   = "26--29",
  year    = "2006",
}