@article{Jędrczak:1989,
  author  = "A. Jędrczak and M. Drab",
  title   = "Zanieczyszczenie gleb i roślin w otoczeniu składowiska odpadów przemysłowych Szczecina",
  journal = "Archiwum Ochrony Środowiska",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "183--199",
  year    = "1989",
}