@article{Greinert:1988,
  author  = "H. Greinert and A. Jędrczak and M. Drab",
  title   = "Wpływ wysypiska odpadów komunalnych Zielonej Góry na wybrane elementy środowiska",
  journal = "Archiwum Ochrony Środowiska",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "155--173",
  year    = "1988",
}