@article{Greinert:1987,
  author  = "H. Greinert and K. Gajewski and M. Drab",
  title   = "Próba oceny zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb województwa legnickiego",
  journal = "Archiwum Ochrony ¦rodowiska",
  number  = "1-2",
  pages   = "135--142",
  year    = "1987",
}