@article{Gajewski:1987,
  author  = "K. Gajewski and H. Greinert and M. Drab",
  title   = "Próba oceny zanieczyszczenia metalami ciężkimi niektórych roślin uprawnych w województwie legnickim",
  journal = "Archiwum Ochrony Środowiska",
  number  = "1-2",
  pages   = "143--149",
  year    = "1987",
}