@article{Greinert:1987,
  author  = "H. Greinert and K. Gajewski and M. Drab",
  title   = "Zanieczyszczenie gleby przez huty miedzi",
  journal = "Ochrona Środowiska",
  number  = "nr 1",
  pages   = "21--22",
  year    = "1987",
}