@article{Gratkowski:2006,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Formalizacja kroków dla czynności utworzenia modeli typów z metodyki Cheesmana-Danielsa na potrzeby systemu regułowego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 6",
  pages   = "36--38",
  year    = "2006",
}