@article{Gratkowski:2006,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Zastosowanie klauzul w formalizacji czynności w metodyce Cheesmana-Danielsa",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 6, wyd. spec.",
  pages   = "83--84",
  year    = "2006",
}