@article{Mróz:2006,
  author  = "P. Mróz",
  title   = "Stanowisko do wzorcowania i sprawdzania logometrycznych wskaźników samochodowych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 6, wyd. spec.",
  pages   = "109--111",
  year    = "2006",
}