@article{Fedyczak:2006,
  author  = "Z. Fedyczak and P. Szcześniak",
  title   = "Koncepcja matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości o topologii typu Ćuk",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 7/8",
  pages   = "42--47",
  year    = "2006",
}