@article{Fedyczak:2006,
  author  = "Z. Fedyczak and J. Kaniewski",
  title   = "Jednofazowy transformator hybrydowy o topologii z dwubiegunowym sterownikiem matrycowo-reaktancyjnym",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 7/8",
  pages   = "80--85",
  year    = "2006",
}