@article{Adaszyńska:2006,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Polsko-niemiecka współpraca bibliotek",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 6",
  pages   = "26--27",
  year    = "2006",
}