@article{Chocianowska-Sidoruk:2006,
  author  = "M. Chocianowska-Sidoruk and E. Czarnecka",
  title   = "Biblioteka Uniwersytecka : Fundacja Hermann-Niermann-Stiftung - Bibliotece Uniwersyteckiej",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 4/5",
  pages   = "31",
  year    = "2006",
}