@article{Eljasz:2006,
  author  = "D. Eljasz and P. Powroźnik",
  title   = "Wykorzystanie bezprzewodowych sieci komputerowych do przesyłania danych pomiarowych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Robotyka",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "6--9",
  year    = "2006",
}