@article{Kłosiński:2006,
  author  = "R. Kłosiński and P. Powroźnik",
  title   = "Komputerowe stanowisko pomiarowe do zdalnego wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 10, wyd. spec.",
  pages   = "23--28",
  year    = "2006",
}