@article{Eljasz:2006,
  author  = "D. Eljasz and T. Karczewski and E. Michta and W. Miczulski and P. Powroźnik",
  title   = "Kształcenie na odległość w laboratorium metrologii",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 9, wyd. spec.",
  pages   = "146--148",
  year    = "2006",
}