@article{Cichocki:2006,
  author  = "J. Cichocki and M. Głowacz and P. Pawlikowski and A. Ważna",
  title   = "Nowe stanowisko smużki Sicista betulina (Pallas, 1775) na Spiszu",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczystą",
  volume  = "R. 62",
  number  = "z. 2",
  pages   = "98--100",
  year    = "2006",
}