@article{Jurczak:2006,
  author  = "P. Jurczak and A. Walicka and E. Walicki and D. Michalski",
  title   = "Efekty bezwładnościowe w przepływie zawiesiny opisanej modelem płynu z naprężeniami momentowymi przez kanał z porowatą wkładką",
  journal = "Inżynieria i Aparatura Chemiczna",
  volume  = "45(37)",
  number  = " nr 6s",
  pages   = "101--103",
  year    = "2006",
  note    = "VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 2006",
}