@article{Michalski:2006,
  author  = "D. Michalski and E. Walicki and A. Walicka and P. Jurczak",
  title   = "Badania analityczne rozkładu ci¶nienia w przepływie polimeru przy użyciu modelu płynu Binghama w kanałach stożkowych",
  journal = "Inżynieria i Aparatura Chemiczna",
  volume  = "45(37)",
  number  = " nr 6 s",
  pages   = "152--154",
  year    = "2006",
  note    = "VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 2006",
}