@article{Góralczyk:2006,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Konsumenckie uwarunkowania spożycia wyrobów mięsnych",
  journal = "Marketing i Rynek",
  number  = "nr 7",
  pages   = "26--32",
  year    = "2006",
}