@article{Góralczyk:2006,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Jak konsumenci oceniają ofertę wyrobów mleczarskich? (cz. 2)",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 11",
  pages   = "48--50",
  year    = "2006",
}