@article{Jankowiak:2006,
  author  = "A. Jankowiak and P. Kuryło and E. Tertel",
  title   = "Wybrane problemy automatyzacji i kontroli procesu wzbogacania rudy miedzi",
  journal = "Technologia i Automatyzacja Montażu",
  number  = "nr 4",
  pages   = "31--34",
  year    = "2006",
}