@article{Wysokowski:2006,
  author  = "A. Wysokowski and A. Chrzanowski",
  title   = "Lubuski Dzień Bazaltu Drogowego",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 7",
  pages   = "261--264",
  year    = "2006",
}