@article{Bydałek:2006,
  author  = "A. Bydałek",
  title   = "Wpływ warunków topienia na mechanizm tworzenia porowatości stopów miedzi",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 26",
  number  = "nr 1",
  pages   = "9--13",
  year    = "2006",
}