@article{Góralczyk:2006,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Jakość produktów spożywczych determinantą konsumpcji - studium przypadku",
  journal = "Problemy Jakości",
  number  = "nr 11",
  pages   = "44--46",
  year    = "2006",
}