@article{Stankiewicz:2000,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title   = "Przyczyny konfliktów postrzegane przez menedżerów Polski północno-zachodniej",
  journal = "Management",
  volume  = "Vo. 4",
  number  = "no 2",
  pages   = "69--80",
  year    = "2000",
}