@article{Kużdowicz:2000,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Orzeszko and P. Kużdowicz",
  title   = "Activity Based Costing jako nowoczesna metoda kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie",
  journal = "Management",
  volume  = "Vo. 4",
  number  = "no 2",
  pages   = "101--111",
  year    = "2000",
}