@article{Góralczyk:1999,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Czynniki rozwoju przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 3",
  number  = "no 2",
  pages   = "145--156",
  year    = "1999",
}