@article{Łychmus:1998,
  author  = "P. Łychmus",
  title   = "Ujęcia konfliktu w organizacji we współczesnych orientacjach teoretycznych w socjologii",
  journal = "Management",
  number  = "no 4",
  pages   = "27--35",
  year    = "1998",
}