@article{Góralczyk:2000,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Just in time - metodą usprawniania zarządzaniem zasobami rzeczowymi w przedsiębiorstwie",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 4",
  number  = "no 2",
  pages   = "81--88",
  year    = "2000",
}