@article{Stankiewicz:2001,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title   = "Przyczyny konfliktów między jednostkami organizacyjnymi na przykładzie przedsiębiorstw Środkowego Nadodrza",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 5",
  number  = "no 2",
  pages   = "33--45",
  year    = "2001",
}