@article{Kużdowicz:2001,
  author  = "D. Kużdowicz and T. Kucharski",
  title   = "Znaczenie polityki bilansowej w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 5",
  number  = "no 2",
  pages   = "133--140",
  year    = "2001",
}