@article{Łychmus:1997,
  author  = "P. Łychmus",
  title   = "Uwarunkowania procesu uczenia się pracowników",
  journal = "Management",
  number  = "nr 2",
  pages   = "78--85",
  year    = "1997",
}