@article{Góralczyk:1997,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Venture capital - forma finansowania rozwoju przedsiębiorstw",
  journal = "Management",
  number  = "nr 2",
  pages   = "120--125",
  year    = "1997",
}