@article{Stankiewicz:2002,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus",
  title   = "Konflikty - zmiany - zagrożenie poczucia tożsamości",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 6",
  number  = "no 2",
  pages   = "17--23",
  year    = "2002",
}