@article{Moczulska:2002,
  author  = "M. Moczulska",
  title   = "Związki zawodowe w przedsiębiorstwie a partycypacja pracownicza",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 6",
  number  = "no 2",
  pages   = "35--41",
  year    = "2002",
}