@article{Kużdowicz:2002,
  author  = "D. Kużdowicz and E. Nowak",
  title   = "Aspekty podatkowe i księgowe leasingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 6",
  number  = "no 2",
  pages   = "99--109",
  year    = "2002",
}