@article{Góralczyk:2002,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Determinanty poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na przykładzie branży mleczarskiej",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 6",
  number  = "no 2",
  pages   = "291--301",
  year    = "2002",
}