@article{Stankiewicz:2003,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Związki przedsiębiorstwa z udziałowcami z perspektywy modelu zarządzania partycypacyjnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 7",
  number  = "no 2",
  pages   = "19--27",
  year    = "2003",
}