@article{Kużdowicz:2003,
  author  = "P. Kużdowicz and D. Kużdowicz",
  title   = "Podejście zintegrowane w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 7",
  number  = "no 2",
  pages   = "107--115",
  year    = "2003",
}