@article{Góralczyk:2003,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Uwarunkowania wyboru strategii i kanałów dystrybucji w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 7",
  number  = "no 2",
  pages   = "177--184",
  year    = "2003",
}