@article{Stankiewicz:2004,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Partycypacja pracownicza a innowacyjność przesiębiorstwa",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "no 2",
  pages   = "35--42",
  year    = "2004",
}