@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Teoretyczne i praktyczne aspekty dystrybucji produktów mleczarskich przez pośredników handlowych",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "no 2",
  pages   = "271--279",
  year    = "2004",
}