@article{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Problemy projektowania i wykorzystywania multimediów w praktyce zawodowej nauczycieli",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "69--95",
  year    = "2006",
}