@article{Rybakowski:2006,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Ogólnopolska konferencja naukowa "Praca człowieka w XXI wieku" konteksty - wyzwania - zagrożenia",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "211--213",
  year    = "2006",
  note    = "[informacja]",
}